Międzyszkolny Konkurs Plastyczny i fotograficzny termin  przedłużony do 15 maja 2024.

Najważniejsze informacje:

  • Prace  plastyczne oceniane będą  w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III  oraz klasy IV-VIII.
  • Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną lub fotograficzną
  • Format prac plastycznych –  A4 lub A3
  • Technika wykonania pracy jest dowolna, dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
  • Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla grupy uczniów klas IV – VIII
  • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno pojedyncze zdjęcie lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
  • Wymagana karta uczestnictwa załączona w regulaminie

     Regulamin