Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spbarwaldg.pl

 

Data publikacji strony internetowe: 2013-11-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Słowiak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

Telefon: 338765225

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej

Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd Górny 213

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 33 8765225

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 

Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa od strony sklepu spożywczego i dwa od strony kościoła.

Wchodząc głównym wejściem od strony sklepu spożywczego  po prawej stronie znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora szkoły.Pomieszczenia te są dostępne dla osób  z niepełnosprawnościami (na wózkach inwalidzkich)

 

Od strony kościoła znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Z tego wejścia dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, jadalnia, kuchnia oraz oddział przedszkolny.

 

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, jest natomiast ogólnodostępny duży parking przy kościele.

 

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Drzwi do szkoły i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braill’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 338765225

 

Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.