W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 wchodzą:

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Anastazja Rymarczyk przewodnicząca
Jakub Noworolnik zastępca
 Gabriela Dudoń  skarbnik
 Natalia Bury sekretarz