Karol Wojtyła jako chłopiec i maturzysta

Od września 2006 roku patronem naszej szkoły jest Karol Wojtyła.

O tym, że był ojcem duchowym całej ludzkości mogliśmy się przekonać śledząc jego pontyfikat podczas którego odwiedził wszystkie kontynenty i spotykał się z ludźmi różnych kultur i wyznań. Jednak to Jego wielkie pielgrzymowanie zaczęło się już w okresie dzieciństwa.Nasza miejscowość Barwałd Górny leży na szlaku tych pierwszych religijnych wędrówek Karola Wojtyły. Tędy podążał prowadzony przez ojca jako mały chłopiec na coroczne odpusty Wielkiego Tygodnia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

Po wielu latach, już jako papież wspomniał panu Markowi Skwarnickiemu, że pamięta barwałdzką kaplicę świętej Rozalii, gdzie pątnicy zawsze zatrzymywali się przed dotarciem na Kalwarię. Starsi mieszkańcy naszej wioski zachowali też w pamięci spotkanie przy kaplicy biskupa Wojtyłę z mieszkającą tu pustelnicą.

 

 

Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w miejscowości związanej z Karolem Wojtyłą.
Postanowiliśmy to upamiętnić i wraz z uczniami, rodzicami i wychowawcami podjęliśmy decyzję o wyborze tej wielkiej postaci na patrona naszej szkoły.
Cechy Jego osobowości z okresu, kiedy był uczniem, Jego głęboka wiara w Boga, pobożność, miłość i szacunek dla rodziców, wzorowa postawa uczniowska, ambitne zdobywanie wiedzy, dbałość o kondycję fizyczną, poznawanie rodzinnej ziemi, rozwijanie swych uzdolnień oraz skromność, uczciwość i prawość stanowią wzór do naśladowania.