Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

migajace-nuty

muzyka: A. Garus

słowa: D Moskała

"Karol"
1. Wzorem naszym jest Karol Wojtyła
Wielki człowiek z małych Wadowic.
On prowadził Polskę do wolności,
I świat uczył bez granic miłości,
W każdym bliźnim widział swego brata.


ref. Chcemy, jak On dobrymi być,
Chcemy jak On pięknie żyć,
Rozsiewać dobro, plenić zło,
Chcemy we wszystkim naśladować Go.


2. Karol już od najmłodszych swych lat,
Pokochał Boga, ludzi i Świat.
Z ojcem wędrował przez Barwałdzki las
Do Kalwaryjskiej Maryi bram,
której zawierzył sieroctwa czas.


ref. Chcemy, ja On dobrymi być...


3. Choć Go nie ma dzisiaj wśród nas,
Choć przeminął spotkań z Nim czas,
Z okna Ojca błogosławi nam,
Wznosząc w górę swą Ojcowska dłoń
Daje znak, że zawsze będzie z nami.

ref . Chcemy, jak On dobrymi być...