W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wchodzą:

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
 Ewelina Ochman przewodniczący
 Izabela Śliwa, Marta Bucka zastępca
 Marta Moskała sekretarz
 Katarzyna Kuzianik skarbnik
Marta Ryłko, Paulina Sarapata Komisja rewizyjna

 

"SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW"
PKO BP 13 1020 1433 0000 1402 0152 0865