Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W okresie zaborów według rozporządzenia władz austriackich dzieci w Barwałdzie Górnym formalnie były objęte nauką szkolną.    W rzeczywistości szkoły wcale nie było, a dzieci uczyły się tylko w okresie zimowym, gdy nie musiały pomagać w pracach rolnych. Role nauczycieli pełnili dorośli mieszkańcy wsi, którzy umieli czytać i pisać a nauka odbywała się w wynajmowanych prywatnych domach. Gmina tłumaczyła ten stan brakiem funduszy.

Szkoła powstała dopiero dzięki inicjatywie miejscowego dziedzica Karola Drobnera, który przekazał na ten cel część swojego gruntu. Do jej powstania przyczynił się także ówczesny inspektor oświatowy w Wadowicach pan Bednarczyk. Swoje zasługi w powstaniu murowanego budynku szkoły miał również wójt Wincenty Faber. Jesienią 1898 r. zakończono prace budowlane a 1 grudnia tegoż roku dzieci rozpoczęły naukę. Pierwszym nauczycielem był Jan Duduś. On też zamieszkał w nowym budynku, który oprócz dużej sali szkolnej mieścił także dwa pokoje, kuchnię, spiżarnię i piwnicę. Budynek ten stoi do dziś w pobliżu obecnej szkoły, pełniąc już tylko funkcję mieszkalną.

 

 

   Jan Duduś założył kronikę szkoły, w której odnotowywał nie tylko informacje dotyczące oświaty, ale także wszystkie ważniejsze wydarzenia w Barwałdzie Górnym. Dzieło to kontynuowali jego następcy także w w okresie I i II wojny światowej. Z kroniki obejmującej lata powojenne dowiadujemy się, że pierwotny budynek nie wystarczał już na cele szkolne i nauka odbywała się w wynajętych pomieszczeniach prywatnego domu oraz w tzw. Ludowcu. W wyniku parcelacji gruntów dworskich szkoła otrzymała 2 ha pola. W drugiej połowie lat 50. XX w. powołano Komitet Budowy Szkoły. Dzięki jego staraniom w 1959 r. przystąpiono do wznoszenia piętrowego obiektu. We wrześniu 1961 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole.

 

 

 

W 10. rocznicę istnienia nadano tej placówce imię Władysława Broniewskiego, który patronuje jej do chwili obecnej. Od roku 2000 trwają prace nad oddaniem do użytku drugiego piętra, gdzie znajdzie się m.in. nowa pracownia komputerowa i wyposażona multimedialnie biblioteka. W 2003 r. powołano w Barwałdzie Górnym Zespół Szkół nr 5, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Od września 2017 gimnazja ulegały stopniowej likwidacji. 
4 listopada 2019 roku szkoła uzyskała zupełnie nowy wizerunek. Dobudowano nowoczesną halę sportową z zapleczem, przebudowano pomieszczenia administracyjne. W 2021 roku otwarto nowy oddział przedszkolny, wcześniej przebudowując skrzydło na parterze szkoły.