Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

 

 Imię i Nazwisko Stanowisko
Jolanta Noworolnik dyrektor - fizyka, technika
   
Beata Węglarz język niemiecki
Arleta Janik wychowawca klasy III sp, nauczanie wczesnoszkolne, 
Gabriela Szwed Zając wychowawca klasy IV sp, nauczanie wczesnoszkolne, język angielski, biblioteka
Monika Hyzińska biologia, chemia
Sylwia Kempa nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
Lucyna Kiznar  język polski
Szymon Góra historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica
Katarzyna Słowiak wychowawca kl VII sp, przyroda, geografia, informatyka, plastyka, technika
Monika Jędrzejowska-Byrska wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Moskała wychowawca klasy II sp, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Jutka język angielski, muzyka
 Paulina Wata  wychowawca kl I sp, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
Elżbieta Samborska wychowawca kl VI sp, matematyka, edukacja  dla bezpieczeństwa
Ks. Krzysztof Rudzik religia
Elżbieta Warchał religia
Katarzyna Starowicz pedagog
   
   
Aneta Moskała Bucka oddział przedszkolny
Karolina Stanek oddział przedszkolny
Joanna Bobula oddział przedszkolny
Aneta Janik   wychowawca kl.III  sp
Agnieszka Pająk psycholog, świetlica